Cơ hội
nghề nghiệp

Với một văn hoá, môi trường làm việc mang nhiều giá trị khác biệt; Gama Group luôn rộng mở chào đón bạn gia nhập Gia đình Gama. 

Rất nhiều vị trí, cơ hội được chúng tôi tạo ra để bạn toả sáng.

banner
Vị trí ứng tuyển Công ty Địa chỉ làm việc Hạn nộp hồ sơ
Trưởng phòng Phát triển nội bộ Công ty Cổ phần Gama Việt Nam (Gama Group) Hà Nội 30/10/2021
Nhân viên Thiết kế và dựng phim Công ty Cổ phần Gama Việt Nam (Gama Group) Hà Nội 15/10/2021
Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Gama Việt Nam (Gama Group) Hà Nội 15/10/2021