Đang gửi...
Toggle navigation

Dự án công cộng

Chung cư N06 B1 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Chung cư N06 B1 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Khu đô thị mới Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
Nhà văn phòng Công ty 189 tại Khu công nghiệp Đình Vũ - P. Đông Hải 2 - Q. Hải An - TP. Hải Phòng

Nhà văn phòng Công ty 189 tại Khu công nghiệp Đình Vũ - P. Đông Hải 2 - Q. Hải An - TP. Hải Phòng

Khu công nghiệp Đình Vũ - P. Đông Hải 2 - Q. Hải An - TP. Hải Phòng