Đang gửi...
Toggle navigation

Dự án đã thực hiện Thang máy gia đình Gama - Gamalift

Thang máy gia đình Gama ông Chu Minh Chính tại thành phố Kon Tum

Thang máy gia đình Gama ông Chu Minh Chính tại thành phố Kon Tum

- Loại thang: Thang máy gia đình nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy - Tải trọng: 400kg - Số điểm dừng: 03
Thang máy gia đình Gama ông Trịnh Hồng Việt tại Thành phố Kon Tum

Thang máy gia đình Gama ông Trịnh Hồng Việt tại Thành phố Kon Tum

- Loại thang: Thang máy gia đình Gama - Tải trọng: 400kg - Số điểm dừng: 03