Đang gửi...
Toggle navigation

Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh:
Hiểu rõ giá trị văn hóa của Việt Nam, xây dựng những chuẩn mực sản xuất kinh doanh dựa trên giá trị đó để cạnh tranh với tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và tiếp tục kế thừa để xây dựng chuẩn mực mới.

Phương châm:
Gama Việt Nam là một tổ chức có tính cộng đồng, mà mỗi thành viên là một cộng sự, đa dạng trong tư duy, thống nhất trong hành động, sáng tạo, đổi mới không ngừng. Con người là trung tâm trong hoạch định chiến lược ngắn, trung và dài hạn
Luôn luôn hướng về khách hàng trong suy nghĩ và hành động

Chính sách chất lượng:
Gama Việt Nam nỗ lực để khách hàng hài lòng thông qua quá trình cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp, theo triết lý kinh doanh "better than yesterday"- Luôn luôn đổi mới, sáng tạo, không ngừng phát triển.

Cam kết tương lai:
Xây dựng mối quan hệ công bằng giữa doanh nghiệp - đối tác - cộng sự trên cơ sở cùng quan tâm, chia sẻ lợi ích các bên để cùng nhau phát triển. Gama Việt Nam phát triển trên cơ sở tuân thủ luật pháp vì một môi trường bền vững, vì chất lượng cuộc sống và có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Giá trị cốt lõi công ty Cổ phần Gama Việt Nam