Đang gửi...
Toggle navigation

Thang cuốn Nippon escalator

Thang cuốn là phương tiện vận chuyển hành khách theo phương so với phương ngang các góc 30 độ hoặc 35 độ( gọi là thang cuốn hoặc tiếng anh là Escalator); số bậc phẳng tiêu chuẩn là 2 (tuy nhiên loại này thường không an toàn cho người già và trẻ em).

Tính năng kỹ thuật tiêu chuẩn


Sản phẩm liên quan

Nhận tư vấn ngay