Đang gửi...
Toggle navigation

Thang máy chở hàng Nippon có phòng máy

Thang máy tải hàng là loại thang phù hợp nhất cho việc vận chuyển các vật dụng hàng hóa trong các Siêu thị, Trung tâm thương mại, tòa nhà,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Dự án đã thực hiện

Nhà làm việc một số đơn vị trực thuộc và kho chiến lược T1/Cục tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/BQP

Nhà làm việc một số đơn vị trực thuộc và kho chiến lược T1/Cục tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/BQP

Nhà làm việc một số đơn vị trực thuộc và kho chiến lược T1/Cục tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/BQP

Nhận tư vấn ngay