Đang gửi...
Toggle navigation

Thang máy gia đình Gama

Thang máy gia đình Gama Bà Phạm Thị Liên tại khu đô thị Vườn Hồng, Hải Phòng

Thang máy gia đình Gama Bà Phạm Thị Liên tại khu đô thị Vườn Hồng, Hải Phòng

Lô số 3, Khu đô thị Vườn Hồng, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng