Đang gửi...
Toggle navigation

Thang máy gia đình Gama

Thang máy gia đình Gama Bà Lê Thị Hà Thành  KĐT Chí Linh – Thành phố Vũng Tàu

Thang máy gia đình Gama Bà Lê Thị Hà Thành KĐT Chí Linh – Thành phố Vũng Tàu

Thiết bị thang máy tải trọng 400kg Tốc độ 0.3m/s 03 điểm dừng (Công trình chưa có ảnh thực tế) CÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM Điện thoại: 043 5578366 Hotline: 0963 028 279 - 0965 378 279 Điện thoại: 083 8311608 Hotline: 0968 980 179
Thang máy gia đình Gama ông Đồng Minh Hậu

Thang máy gia đình Gama ông Đồng Minh Hậu

 Thang máy tải trọng: 250kg, Tốc độ 0.3m/s, Số điểm dừng: 04    (Công trình chưa có ảnh thực tế) CÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM Điện thoại: 043 5578366     Hotline: 0963 028 279 - 0965 378 279 Điện thoại: 083 8311608     Hotline: 0968 980 179
Thang máy công ty cổ phần Ecoland

Thang máy công ty cổ phần Ecoland

Thang máy tải trọng 400kg, Tốc độ 0.3m/s, 04 điểm dừng (Công trình chưa có ảnh thực tế) CÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM Điện thoại: 043 5578366 Hotline: 0963 028 279 - 0965 378 279 Điện thoại: 083 8311608 Hotline: 0968 980 179
Thang máy gia đình Bà Đặng Thị Kim Lan

Thang máy gia đình Bà Đặng Thị Kim Lan

Thiết bị thang máy tải trọng 400kg, tốc độ 0.3m/s, 04 điểm dừng (Công trình chưa có ảnh thực tế) CÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM Điện thoại: 043 5578366 Hotline: 0963 028 279 - 0965 378 279 Điện thoại: 083 8311608 Hotline: 0968 980 179
Thang máy gia đình Ông Nguyễn Hữu Hòa

Thang máy gia đình Ông Nguyễn Hữu Hòa

Thiết bị thang máy tải trọng 430kg Tốc độ 0.3m/s 05 điểm dừng
Thang máy gia đình Gama ông Nguyễn Tuấn Sơn

Thang máy gia đình Gama ông Nguyễn Tuấn Sơn

Thang máy gia đình lắp đặt tại: Vinhome hamony, Long Biên, Hà Nội