Đang gửi...
Toggle navigation

Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

 01/06/2019

Gama Việt Nam tuyển dụng Trưởng phòng Marketing

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 01/06/2019

Gama Việt Nam tuyển dụng Kế toán tổng hợp

KẾ TOÁN THANH TOÁN NỘI BỘ

KẾ TOÁN THANH TOÁN NỘI BỘ

 01/06/2019

Gama Việt Nam tuyển dụng Kế toán thanh toán nội bộ

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 01/06/2019

Gama Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên thiết kế đồ họa Thu nhập 8 - 12 triệu

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN THANG MÁY

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN THANG MÁY

 01/06/2019

Gama Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên tư vấn thang máy Mức lương: 5 – 50 triệu và % hoa hồng hấp dẫn

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

 01/06/2019

Gama Việt Nam tuyển Nhân viên kĩ thuật điện Mức lương: 7 – 10 triệu